LOONBEDRIJF en FOURAGEHANDEL

                                    VIJFHUIZE

 

 

    verhuur materielen

   verhuur machinisten

         maaidorsen

        bietenrooien

         suikerbieten

           persen

          fourages       

   harken/schudden

          overige

          contact

            links

  algemene voorwaarden

      certificaten

 

 

      

 

 

K W A L I T E I T   T E G E N   E E N   S C H E R P E    P R I J S

Wij leveren de volgende diensten:

 

  • verhuur van materieel(verreikers)

  • verhuur van machinisten

  • in- en verkoop fourages

  • maaidorsen

  • kleine en grote balen persen

  • wikkelen van balen

  • bietenrooien

  • overige dienstverlening, o.a. zaaien, poten, rooien, maaien e.d.

 

 

 

 

 

 

 

Kreeke 1

3247 XZ  Dirksland

 Tel: 06 51 347 605

Fax: 0187 66 33 65

Email: wvijfhuize@hetnet.nl

HR Rotterdam 23026461

S i n d s 1 9 5 1

        Transgene tarwe